You are here: Freeware Home >  Wydawnictwo Otwarte

Wydawnictwo Otwarte Related Programs Free Download

Woblink 1.5.1
by Wydawnictwo Otwarte
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1819
Updated on:
10/14/2012

Pobierz za darmo i czytaj! Woblink to pierwsza polska aplikacja do przegl?dania i czytania e-booków.

Prawo Pracy Lite 1.0
by Wydawnictwo Wiedza
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1823
Updated on:
10/12/2012

Strefa Kadr - Prawo pracy od strony praktycznej Zagadnienia najcz??ciej wywo?uj?ce w?tpliwo?ci zarówno u pracowników, jak i pracodawców.

Twoje Prawo 1.7.3
by Wydawnictwo C H
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free
Downloads:
1830
Updated on:
08/07/2013

"Twoje prawo" to mobilna wersja tekstów ustaw oferowanych przez Wydawnictwo C.

John Paul II Daily words of wisdom 1.1
by Wydawnictwo M
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Commercial $0.99
Downloads:
1930
Updated on:
10/23/2012

John Paul II Daily words of wisdom Every day, one of the 365 quotes of John Paul II will appear on your phone screen.

Love Round And Round 1.1
by Wydawnictwo Format
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Commercial $4.99
Downloads:
1855
Updated on:
11/03/2012

“A few simple words. Wise and delicate.

Jednostki Miar 1.1
by Wydawnictwo Naukowe
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Commercial $0.99
Downloads:
1773
Updated on:
12/18/2012

Jednostki miar Czy chcesz utrwali? znajomo?? jednostek fizycznych i jednostek miar, a tak?e w grze o 4 stopniach trudno?ci sprawdzi? swoje umiej?tno?ci? Aplikacja przybli?a ogólne zagadnienia zwi?zane z Mi?dzynarodowym Uk?adem Jednostek Miar (SI), a tak?e umo?liwia wygodne przegl?danie i wyszukiwanie poszczególnych wielko?ci fizycznych, jednostek miar i ich oznaczeń dzi?ki dost?powi do: * alfabetycznej listy wielko?ci fizycznych zawieraj?cej nazwy wielko?ci fizycznych i umo?liwiaj?cej wyszukiwanie hase? wg nazw wielko?ci fizycznych.

Konie rasowe - Horses 1.1
by Wydawnictwo Naukowe
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Commercial $0.99
Downloads:
1822
Updated on:
12/18/2012

Aplikacja Konie rasowe zawiera wybór ponad 20 najpopularniejszych ras koni.

Psy Rasowe - Dog breeds 1.3
by Wydawnictwo Naukowe
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Commercial $0.99
Downloads:
1892
Updated on:
12/19/2012

Aplikacja Psy rasowe zawiera wybór ponad 50 najpopularniejszych ras psów uj?tych w 10 grup wg FCI - Mi?dzynarodowej Federacji Kynologicznej, do której nale?y tak?e Polska.

Ortograffiti z Bratkiem 1.0.0
by Wydawnictwo
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free
Downloads:
1854
Updated on:
09/07/2013

Ortograffiti z Bratkiem - bajki terapeutyczne.

Kodeks Drogowy 1.1.2011.05
by Wydawnictwo Szkolne
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$3.99
Downloads:
1754
Updated on:
12/09/2013

Polish Highway Code ****************** Polski kodeks drogowy.

Ordynacja Podatkowa 1.1.2011.05
by Wydawnictwo Szkolne
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$3.99
Downloads:
1823
Updated on:
12/12/2013

Tax Ordinance Act ****************** Polska ordynacja podatkowa Pierwsza polska aplikacja zawieraj?…ca tre???? Ordynacji podatkowej (stan prawny na 1 lutego 2011 r.

Kodeks Cywilny z Orzecznictwem 1.1.2011.05
by Wydawnictwo Szkolne
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$4.99
Downloads:
1922
Updated on:
12/15/2013

Polish Civil Law with Judgements ****************** Polski kodeks cywilny z orzecznictwem Pierwsza polska aplikacja zawieraj?…ca tre???? kodeksu cywilnego (stan prawny na 1 lutego 2011 r.

Kodeks Pracy z Orzecznictwem 1.1.2011.05
by Wydawnictwo Szkolne
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$4.99
Downloads:
1878
Updated on:
12/15/2013

Polish Labour Code with Judgments ****************** Polski kodeks pracy z orzecznictwem.

Punkty i Mandaty Karne 1.1.2011.05
by Wydawnictwo Szkolne
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$1.99
Downloads:
1851
Updated on:
12/16/2013

Penalty Points and Fines ****************** Punkty i mandaty karne.

Dog Breeds - Most popular dogs of the world 1.1
by Wydawnictwo Naukowe
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$0.99
Downloads:
1955
Updated on:
12/21/2013

DOG BREEDS DOG BREEDS Application is a selection of over 50 most popular dog breeds included in 10 FCI groups - The F??d??ration Cynologique Internationale.

Periodic Table of Chemical Elements 1.1
by Wydawnictwo Naukowe
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$0.99
Downloads:
1960
Updated on:
12/21/2013

Periodic Table Application The application allows browsing through 114 chemical elements on the periodical table in two modes: whole table view mode and single element view mode.

Kodeks Cywilny 1.1.2010.09
by Wydawnictwo Szkolne
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$3.99
Downloads:
1773
Updated on:
01/18/2014

Polish civil law. ****************** Polski kodeks cywilny.

Kodeks Pracy 1.1.2010.09
by Wydawnictwo Szkolne
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$3.99
Downloads:
1770
Updated on:
01/18/2014

Polish labour code ****************** Polski kodeks pracy ****************** Pierwsza polska aplikacja zawieraj?ca tre?ci kodeksu- Prawo Pracy (stan prawny na 1 wrze?nia 2010 r.

Portal Wiedzy 1.1
by Wydawnictwo Naukowe
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free
Downloads:
1793
Updated on:
02/28/2014

Portal Wiedzy do unikalna aplikacja umo?liwiaj?ca wygodne i szybkie skorzystanie ze S?ownika j?zyka polskiego PWN oraz Encyklopedii PWN.

ICD-10 PL 1.4
by Tomasz Buziak
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$2.99
Downloads:
1766
Updated on:
08/16/2013

Zapraszam do korzystania z podr?cznego s?ownika Mi?dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja dziesi?ta, Tom I (rozpoznania) oraz Tom III (indeks) w wersji polskiej.

Martynka Wigilia 1.1
by Casterman
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
$2.99
Downloads:
1786
Updated on:
12/22/2013

B

Share Wydawnictwo Otwarte Related Software to Your Friends

Advertisement