You are here: Freeware Home >  Wiat Kucyk W Doawlands

Wiat Kucyk W Doawlands Related Programs Free Download

KomputerSwiat.pl 1.2
by Axel Springer Polska
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1765
Updated on:
11/03/2012

Dzi?ki darmowej aplikacji Komputer ?wiat przeczytacie naj?wie?sze wiadomo?ci ze ?wiata komputerów i nowych technologii. Znajdziecie w niej równie? teksty publicystyczne, komentuj?ce wa?ne wydarzenia, najnowsze testy sprz?tu i programów oraz informacje o nowych wydawnictwach Komputer ?wiata. *** Free Komputer ?wiat app provides you with fresh news from IT world, opinions from our authors, newest reviews and information about new print publications.

LEX News 2.1
by Wolters Kluwer
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1709
Updated on:
09/26/2012

Dost?p do profesjonalnych nowo?ci prawnych w aplikacji LEX News. Wolters Kluwer Polska udost?pnia LEX News - swoj? pierwsz? aplikacj? na Androida. LEX News daje dost?p do najnowszych informacji prawnych ze strony www.LEX.pl. Aplikacja zawiera dwie kategorie: Temat dnia (informacje bran?owe dla ?rodowiska prawniczego) i Aktualno?ci (informacje prawne aktualizowane na bie??co).

BiznesRadar.pl 1.0.3
by W3media.pl
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1711
Updated on:
09/23/2012

Notowania i wykresy gie?dowe GPW oraz NewConnect. BiznesRadar.pl to aplikacja umo?liwiaj?ca ?ledzenie notowań instrumentów finansowych notowanych na GPW. W?ród dost?pnych instrumentów rynków GPW oraz NewConnect znajduj? si?: - Indeksy - Akcje - PDA - Prawa poboru - Obligacje skarbowe i korporacyjne - Kontrakty terminowe - Opcje - Produkty strukturyzowane - Certyfikaty inwestycyjne - ETF W aplikacji dost?pne s? równie? notowania: - OFE - TFI - funduszy inwestycyjnych zagranicznych - g?ównych par walutowych FOREX - ?wiatowych indeksów gie?dowych - kursów walut NBP Biznes Radar umo?liwia ?ledzenie notowań wybranych walorów.

FOTO PUZZLE - PAP & EPA 2.0.1
by Polska Agencja
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free
Downloads:
1813
Updated on:
08/15/2013

Redakcja fotograficzna Polskiej Agencji Prasowej (PAP) - najwi?ksza agencja fotograficzna w Polsce, we wspó?pracy z Europejsk? Agencj? Fotograficzn? (EPA) prezentuje selekcj? najciekawszych i najwa?niejszych zdj?? z kraju i ze ?wiata. Obejrzyj wysokiej jako?ci zdj?cia na swoim Apple iPhone/iPod oraz sprawd? jak szybko potrafisz u?o?y? z nich puzzle! *** Photo Department of the Polish Press Agency (PAP), the biggest photo agency in Poland, in cooperation with European Pressphoto Agency (EPA) presents the selection of the World's best pictures.

FOTO PUZZLE - PAP & EPA (HD) 2.0.1
by Polska Agencja
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free
Downloads:
1854
Updated on:
08/15/2013

Redakcja fotograficzna Polskiej Agencji Prasowej - najwi?ksza agencja fotograficzna w Polsce, we wspó?pracy z Europejsk? Agencj? Fotograficzn? prezentuje selekcj? najciekawszych i najwa?niejszych zdj?? z kraju i ze ?wiata. Obejrzyj wysokiej jako?ci zdj?cia na swoim Apple iPad oraz sprawd? jak szybko potrafisz u?o?y? z nich puzzle! *** Photo Department of the Polish Press Agency, the biggest photo agency in Poland, in cooperation with European Pressphoto Agency presents the selection of the World's best pictures.

VolleyLife.pl 1.0.2
by Roman Wo?niak
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free
Downloads:
1799
Updated on:
11/01/2013

Zawsze ?wie?e informacje ze ?wiata siatkówki, relacje na ?ywo, wyniki, galerie. Pierwsza polska aplikacja z naj?wie?szymi informacjami ze ?wiata siatkówki. Zapewnia dost?p do newsów, galerii, relacji i wyników na ?ywo. Wszystkie dane pobierane s? z serwisu www.

Puls Biznesu+ 1.0
by Bonnier Business
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1794
Updated on:
09/15/2012

?Puls Biznesu +" to pierwszy w Polsce dziennik przygotowany specjalnie na tablety. Poznaj gazet? nowej generacji - bardziej interaktywn?, bardziej multimedialn? i bardziej aktualn? od papierowej wersji. Dzi?ki przynale?no?ci do multimedialnej grupy wydawniczej Bonnier, która wyznacza ?wiatowe standardy w projektowaniu wydań gazet i magazynów na urz?dzenia mobilne, oferujemy aplikacj? na najwy?szym poziomie technologicznym i edytorskim.

Gamezilla 1.04
by Axel Springer Polska
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1686
Updated on:
10/02/2012

Dzi?ki darmowej aplikacji Gamezilla masz dost?p do naj?wie?szych informacji ze ?wiata gier komputerowych i wideo. Znajdziesz tu recenzje, zapowiedzi, trailery i teksty znanych autorów. Promujemy nasze materia?y wideo - prezentujemy rozgrywk? ze znanych gier, komentujemy poczynania wydawców i dystrybutorów.

Antyradio 1.0
by Eurozet
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1663
Updated on:
12/07/2012

ANTYRADIO - Rockowo Bezkompromisowi! ANTYRADIO - najlepiej rockuj?ca stacja w Polsce - w?a?nie zwi?kszy?a swój zasi?g i debiutuje w Android Markecie! Je?li uwielbiasz prawdziwy rock w najlepszym wykonaniu, kr?c? Ci? gitarowe riffy i cenisz nietuzinkowe spojrzenie na otaczaj?c? rzeczywisto??, ju? teraz do??cz do tysi?cy s?uchaczy ANTYRADIA.

Rok Chopina 1.0.1
by publi.q.pl
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1762
Updated on:
01/03/2013

Rok 2010 obchodzono na ca?ym ?wiecie jako Rok Chopina, ze wzgl?du na okr?g??, dwusetn? rocznic? urodzin Wielkiego Kompozytora. Proponujemy Państwu wirtualn? w?drówk? ?ladami Fryderyka, poczynaj?c od gruntownie zrewitalizowanej ?elazowej Woli, poprzez odwiedziny w jednym z najnowocze?niejszych muzeów ?wiata, udzia? w dwóch festiwalach muzycznych i dwóch atrakcyjnych wystawach graficznych, a? po interaktywne uczestnictwo w najwi?kszej imprezie roku jubileuszowego: XVI Mi?dzynarodowym Konkursie Pianistycznym im.

Polish-German Translate Dictionary 2.4
by Kangas Bros.
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Commercial $5.99
Downloads:
1955
Updated on:
02/07/2013

This is the most comprehensive, offline German-Polish Translation Dictionary for iPhone, iPod touch & iPad. - Contains over 75000 words - Over 120 000 translation pairs - 61.951 definitions in German or Polish - Examples, pronunciation guides, inflection guides, synonyms - Fast and easy to use.

WiaTrack For GPS-Trace Orange 0.4.1
by Valeri Kalaschnikow
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free
Downloads:
1952
Updated on:
07/18/2013

WiaTrack for GPS-Trace Orange is a simple tracker for gps-trace.com, that runs as a background service on your smartphone. If you want to use WiaTrack with other Wialon-based tracking services (such as http://www.wialon-consulting.de ,which is provided by us) you can do it too.

Fort Worth Dwi Attorney 1.0
by Foundry
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Freeware $0.00
Downloads:
1868
Updated on:
06/11/2012

fortworth-dwiattorney.com is here to serve you on your dwi attorney needs. fort worth dwi attorney,fort worth dwi lawyer,fort worth dwi attorneys and dwi lawyer fort worth

Word Finder - The Game 1.7.5
by Rafa? Szwabo
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Commercial $0.99
Downloads:
1897
Updated on:
09/19/2012

"The idea behind the game is very clever and fairly unique" - App-Score Do you love word games that make you think a lot? In Word Finder - The Game your role is to find words from…other words! Have you ever imagined how many words can a word have? If not, you can see it now and prove the world that you are the best in finding words by using your knowledge and ability to think fast! In each of the 3 game modes, your job is to find as many words as possible, also depending on the difficulty.

Info WP.PL 2.0.0
by Wirtualna Polska
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1705
Updated on:
10/02/2012

Nowa aplikacja Info WP.PL to najwa?niejsze wiadomo?ci z kraju i ze ?wiata dost?pne w ?atwy sposób na iPhone’ach i odtwarzaczach iPod touch. Aplikacja Info WP.PL umo?liwia dost?p do najwa?niejszych wiadomo?ci, galerii i danych finansowych. Zosta?a podzielona na 5 kategorii tematycznych - w?ród nich: Wiadomo?ci, Finanse (z rozbudowan? sekcj? gie?dow? oraz walutami), Sport (sekcje tabel wyników i terminarzy, Ekstraklasa, I Liga, Koszykówka, Siatkówka, Formu?a 1).

WP.PL Info 1.0.2
by Wirtualna Polska
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free Free
Downloads:
1785
Updated on:
11/21/2012

Wirtualna Polska w aplikacji to najwa?niejsze wiadomo?ci z kraju i ze ?wiata dost?pne w ?atwy sposób na twojego iPad’a. Aplikacja WP.PL umo?liwia dost?p do najwa?niejszych wiadomo?ci, galerii i danych finansowych. Zosta?a podzielona na trzy kategorie: Wiadomo?ci (z Polski i ze ?wiata), Sport i Finanse.

turboWieszcz 1.1
by Tomasz Gryszkiewicz
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free
Downloads:
1990
Updated on:
06/30/2013

Poems generator - available in Polish only. ------------- UWAGA! Program jest ?artem, kpin? z generatorów odg?osów wymiotowania czy puszczania wiatrów. Uk?ada pro?ciutkie wierszyki, z poprawnym rymem i rytmem, ale NIC PONAD TO. NIE ?CI?GAJ GO, je?li - spodziewasz si? programu pisz?cego prawdziwe wiersze (w zamian poczytaj co? Norwida) - nie masz poczucia humoru - nie wiesz co to jest poezja Vogońska "jaki naród, takie aplikacje" - Amerykanie maj? FartGenerator, my mamy turboWieszcz.

Przepisy drogowe 1.20
by Marcin Wi?cek
Softmenu rating: 6/10
License / Price:
Free
Downloads:
1802
Updated on:
07/16/2013

Application in the Polish language only with information about law regulations related to the road traffic in the Poland and other useful information for drivers. Full details are provided below. -------------------------------- Dost?pne jest przeszukiwane (równie? z systemowego Quick Search Box czyli "Google search"), ró?ne widoki, wygodne powi?kszanie i pomniejszanie tre?ci oraz wy??czanie blokady klawiatury.

Share Wiat Kucyk W Doawlands Related Software to Your Friends